Over ons

 

Een lerend netwerk

Omdat in het sociaal werk vele organisaties en hun medewerkers worstelen met de mogelijkheden en de beperkingen van communiceren op sociale netwerksites vormden we vier lerende netwerken met elk zo'n 12 organisaties.

Van oktober 2014 tot mei 2015 kwamen we maandelijks samen om ervaringen uit te wisselen, gemeenschappelijke vragen te beantwoorden, toepassingen op sociale netwerksites uit te proberen, op zoek te gaan naar expertise.

Bruikbare informatie, checklists, overwegingen, ... willen we vanuit onze ervaringen in die lerende netwerken graag delen.

Vandaar deze website.

 

Dit project werd gerealiseerd door

 
Cera is een coöperatie van ruim 412.000 vennoten en investeert samen met hen op financieel en maatschap-pelijk vlak. Cera is onder andere actief op de domeinen ‘armoedebestrijding en sociale inclusie’ en ‘zorg in de samenleving’. In 2013 organiseerde Cera in samenwerking met Weliswaar, Vlaams Welzijnsverbond en Verso de studiedag ‘Sociale media in de social profit: vriend of vijand?’ Na deze succesvolle studiedag wilde Cera dit thema verder ondersteunen via ‘Sociaal werk netwerkt online’. Stéphanie De Smet, programma-coördinator van de nationale projecten rond ‘zorg in de samenleving’ was vanuit Cera de verbindende kracht in dit project. Cera zorgde voor inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteuning.

Arteveldehogeschool Onderzoek & Dienstverlening gaf 4 medewerkers van de Opleidingen Bachelor in Sociaal werk en  Bedrijfsmanagement de kans om 4 lerende netwerken te begeleiden en deze toolbox uit te werken. Vanuit de Arteveldehogeschool – Sociaal werk werd reeds sinds 2007 geïnvesteerd in onlinehulp voor zorg en welzijn en vooral in concrete onlinehulpmethodiek: chatten, e-mailen, werken met online dagboeken en - nu ook – communiceren via sociale netwerksites.

Meer info over al deze onlinehulpprojecten vind je via www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be

 

De kernmedewerkers

  • Philippe Bocklandt – docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp in de opleiding Sociaal werk
  • Martine De Zitter – opdrachthouder postgraduaten & bijscholingen en onderzoeksmedewerkster onlinehulp in de opleiding Sociaal werk
  • Vicky Franssen – docent en onderzoeksmedewerkster in de opleiding Bedrijfsmanagement
  • Tim Vanhove – opdrachthouder onderzoek & dienstverlening en onderzoeksmedewerker in de opleiding Sociaal werk

 

De partners in de lerende netwerken zijn