Literatuur

 
Een overzicht van zinvolle achtergrondinformatie waarop we ons inspireerden bij het uitwerken van deze gps en tools
 

... over 'de technische werking van sociale netwerksites'

 • De Smet, S. (2013). Sociale media in de social profit: vriend of vijand.    Tielt: Lannoo.
 • Jongerenwelzijn. (2013). Richtlijnen - werkprofiel op Facebook.
 • Menno, U. (2012, 05 21). Zakelijke inzet social media in Nederland en Belgie verdubbeld. . Opgehaald van marketingfacts: https://www.marketingfacts.nl/berichten/zakelijke-inzet-social-media-in-nederland-en-belgie-verdubbeld
 • Mihalcea, A.-D., & Savulescu, R.-M. (2013). Social Networking Sites: Guidelines for Creating New Business Opportunities through Facebook, Twitter and Linkedin. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 1(1), 39-53.
 • Wikipedia. (2014, 02 04). Facebook. Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Facebook

... over het monitoren van (je communicatie op) sociale netwerksites

Over Facebook statistieken (insights)

Over andere applicaties/tools en snufjes

...  over doel, doelgroep en communicatiestijl

... over interactie stimuleren op sociale netwerksites

 • Derkson, M. (2009, maart). Communication in the digital age: it's all about socialising, sharing and creating. Opgehaald van slideshare: https://www.slideshare.net/StephenDarori1/linkedincommunicationinthedigitalage-091123195148phpapp02-31409978
 • Hofmann, S., Beverungen, D., Räckers, M., & Becker, J. (2013). What makes local governments' online communications succesful? Insights from a multi method analysis of Facebook. Government Information Quarterly, 30(4), 387-396. Opgehaald van https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-7f7ef0cd-3777-35f0-b901-59acbba3480d
 • Keijzer, C. (2014). Ontdek Facebook voor ondernemers. Van Duuren Informatica.
 • Scearce, D., Kasper, G., & Grant, H. (2010). Working Wikily. Opgehaald van ssireview.org: https://www.ssireview.org/articles/entry/working_wikily
 • van Hall, E. (2014, maart 17). 7 handige LinkedIn marketing tips. Opgehaald van mediaweb.nl: https://mediaweb.nl/7-handige-linkedin-marketing-tips

... over het boosten van info op Facebook

... over 'sociale mediabeleid'

 • Berry, A., Pope, E., Bernard, C. & Andrei, K. (2013).The nonprofit social media decision guide. Portland: Idealware.
 • Gulden, M. & Van der Wurff, J. (2015). Social media in zorg en welzijn. Dat zorgt beter. Schiedam: Scriptum.
 • Janssens, I. & Meerbergen, J. (2014). To Facebook or not to Facebook? Tips voor het ethisch gebruik van sociale media. In Eclips, 2014, n° 4.
 • Saelens, R. (2015). Het gebruik van sociale netwerksites op de werkplaats: wat mag en wat mag niet? [niet gepubliceerd artikel]  Impulsdag Sociaal werk netwerkt online. Brussel: Arteveldehogeschool – Cera – 2 april 2015.
 • Rousseau, J. & Plets, I. (2013). Sociale media en arbeidsrecht. Een praktische leidraad voor sociale media richtlijnen. In: Valcke, P., Valgaren, P.J. en Lievens, E. (2013) Sociale media – actuele juridische aspecten. Antwerpen: Intersentia.

... over juridische en ethische aspecten van het communiceren op sociale netwerksites

 • Baelden, D.; Bens J. & Saelens, R. (2014) Sociale media op het werk in 15 vragen. Brussel: EMSOC.
 • Berry, A., Pope, E., Bernard, C. & Andrei, K. (2013) The nonprofit social media decision guide. Portland: Idealware
 • Buelens, V. & Stroobants, P. (2012) Is ‘facebooken’ een werkwoord? Een praktische juridische analyse van sociale media op de werkvloer. Mechelen: Kluwer.
 • Franssen, V. & Vanhove, T. (2015) Juridische aspecten in het omgaan met sociale netwerksites vanuit sociaal werkorganisaties – interview met Peter-Jan Valgaeren. [niet gepubliceerd artikel] Impulsdag Sociaal werk netwerkt online. Mechelen: Arteveldehogeschool – Cera, 2 april 2015.
 • Gulden, M. & Van der Wurff, J. (2015) Social media in zorg en welzijn. Schiedam: Scriptum
 • Hansen, B. (2015) Hoe meer zieken, hoe meer vreugd? Ethiek in het omgaan met sociale netwerksites vanuit sociaal werkorganisaties. [powerpointpresentatie] Impulsdag Sociaal werk netwerkt online, Mechelen: Arteveldehogeschool – Cera (2 april 2015)
 • Janssens, I. & Meerbergen, J. (2014) To Facebook or not to Facebook? Tips over het ethisch gebruik van sociale media. In Eclips 2014, n° 4.
 • Rousseau, J. & Plets, I. (2013) Sociale media en arbeidsrecht – een praktische leidraad voor socialemediarichtlijnen. In: Valcke, P., Valgaeren, PJ en Lievens, E. (2013) Sociale media – actuele juridische aspecten. Antwerpen: Intersentia
 • Saelens, R. (2015) Het gebruik van sociale netwerksites op de werkplaats: wat mag en wat mag niet? [niet gepubliceerd artikel] Impulsdag Sociaal werk netwerkt online. Mechelen: Arteveldehogescool – Cera – 2 april 2015
 • Stokx, R. & Faes, L. Discretieplicht, beroepsgeheim en privacywetgeving. [powerpointpresentatie] VLHORA – VLIR – studievoormiddag 2 december 2013.
 • Valgaeren, P.-J. (2015)   Sociale media: actuele juridische aspecten. Brussel: Iminds [niet gepubliceerde presentatie] Impulsdag Sociaal werk netwerkt online. Mechelen: Arteveldehogescool – Cera – 2 april 2015
 • Verhaert, J. & Lievens, E. (2015) Wat is het portretrecht of het recht op afbeelding? Geraadpleegd op https://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediamakers/wat-het-portretrecht-het-recht-op-afbeelding op 20 juli 2015.

... over online en offline communicatiemix

 • De fauw, N. (2015) Sociale media inschakelen in uw communicatiemix. [powerpointpresentatie] Impulsdag Sociaal werk netwerkt online. Brussel: Arteveldehogeschool – Cera, 2 april 2015.
 • De Smet, S. (2015) Toekomstige cliënten leven online! Take a parachute and jump! Interview met Nico De fauw. [niet gepubliceerd artikel] Impulsdag Sociaal werk netwerkt online. Brussel: Arteveldehogeschool – Cera, 2 april 2015.
 • Goubin, E. (2015) Analoog of digitaal? Inclusief communiceren in de internetsamenleving. Brussel: Politeia.
 • Schamp, J. & Jongbloet, J. e.a. (2013) Infoscan: onderzoek naar informatie-zoekgedrag bij kinderen, tieners en jongeren. Gent: Hogeschool Gent.
 • Vandewalle, G. (2015a) Hoe Blue Assist een succesvolle sociale netwerksitecampagne opzette. [powerpointpresentatie] Impulsdag Sociaal werk netwerkt online. Brussel: Arteveldehogeschool – Cera, 2 april 2015
 • Vandewalle, G. (2015b) Hoe Blue Assist een succesvolle sociale netwerksitecampagne opzette. [niet gepubliceerd artikel] Impulsdag Sociaal werk netwerkt online. Brussel: Arteveldehogeschool – Cera, 2 april 2015