Sociale mediabeleid 

visie en draagvlak over werken op sociale netwerksites

  • Heb je een gedragen visie over de plaats van sociale netwerksites in je werking?
  • Is er een duidelijk sociale mediabeleid in je organisatie?
  • Wat houdt sociale mediabeleid juist in ?
  • Hoe ziet zo'n social mediabeleid er uit?
  • Wie maakt het sociale mediabeleid op?

Kaders en tips over sociale mediabeleid
- basistekst - 


tekst

Afwegen hoe je sociale mediabeleid er moet uitzien

afweging

Afwegen of een sociale mediabeleid voor je organisatie zinvol is
  
afweging

Mogelijke inhoud van je sociale mediabeleid

checklist

De Hummeltjes - do's & dont's

voorbeeld

De Hummeltjes - gedragscode sociale media

voorbeeld

Rotonde - beleid rond sociale media

voorbeeld

Solidariteit voor het gezin - omgaan met sociale media  

voorbeeld

Ter Loke - beleidsnota sociale media

voorbeeld

Zorgnet Icuro - hoe omgaan met sociale media

voorbeeld