Sociale mediabeleid 

visie en draagvlak over werken op sociale netwerksites

  • Heb je een gedragen visie over de plaats van sociale netwerksites in je werking?
  • Is er een duidelijk sociale mediabeleid in je organisatie?
  • Wat houdt sociale mediabeleid juist in ?
  • Hoe ziet zo'n social mediabeleid er uit?
  • Wie maakt het sociale mediabeleid op?

Kaders en tips over sociale mediabeleid
- basistekst - 


tekst

Afwegen hoe je sociale mediabeleid er moet uitzien

afweging

Afwegen of een sociale mediabeleid voor je organisatie zinvol is
  
afweging

Mogelijke inhoud van je sociale mediabeleid

checklist

De anatomie van een goede social media policy
  
checklist

De Hummeltjes - do's & dont's

voorbeeld

De Hummeltjes - gedragscode sociale media

voorbeeld

Orde van Geneesheren - Advies artsen en digitale media

voorbeeld

Rotonde - beleid rond sociale media

voorbeeld

Solidariteit voor het gezin - omgaan met sociale media  

voorbeeld

Stad Gent - visienota Sociale media
 

voorbeeld

Ter Loke - beleidsnota sociale media

voorbeeld

Zorgnet Vlaanderen - hoe omgaan met sociale media

voorbeeld