Monitoring van (je communicatie op) sociale netwerksites

  • Hoe beheer je je sociale netwerksite(s)?
  • Luister je naar je doelgroep op sociale netwerksites?
  • Wat wordt op sociale netwerksites over jouw organisatie gezegd?
  • Wat doen anderen op sociale netwerksites?

Monitoringtools voor sociale netwerksites
- basistekst - 


tekst

Maes, H. - Het internet voor jou laten werken - tekst

voorbeeld

Tools om communicatie op jouw sociale netwerksites te monitoren

voorbeeld

Tools om meerdere sociale media-accounts tegelijk te beheren
 
voorbeeld

Tools voor benchmarking met sociale netwerksites van andere organisaties

voorbeeld