Mediawijze cliënten en medewerkers

  • Kan je de mediawijsheid van je cliënten en medewerkers inschatten?
  • Heb je als organisatie de taak om de mediawijsheid van je cliënten te vergroten?
  • Heb je als organisatie de taak om de mediawijsheid van je medewerkers te vergroten?

mediawijsheid van gebruikers 

(doelgroep & medewerkers)
- basistekst - 


tekst

filmpjes over mediawijsheid

filmpje

infographics over mediawijsheid

infographic

tools om veilige wachtwoorden te maken of te checken
 

checktool