Mediawijze cliënten en medewerkers

 
  • Kan je de mediawijsheid van je cliënten en medewerkers inschatten?
  • Heb je als organisatie de taak om de mediawijsheid van je cliënten te vergroten?
  • Heb je als organisatie de taak om de mediawijsheid van je medewerkers te vergroten?

 

mediawijsheid van gebruikers 

(doelgroep & medewerkers)
- basistekst - 


tekst

filmpjes over mediawijsheid

filmpje

infographics over mediawijsheid

infographic

Klasse - inspirerende prakijken in hun dossier mediawijheid

inspirerende
praktijk

tools om veilige wachtwoorden te maken of te checken
 

checktool