Deontologie op sociale netwerksites

  • Wat mag wel en niet op sociale netwerksites op het werk?
  • Zijn de spelregels rond privacy, beroepsgehiem, portretrechten en auteursrechten duidelijk?
  • Zijn er afspraken rond ethische en juridische kwesties i.v.m. het gebruik van sociale netwerksites op het werk?
  • Info op sociale netwerksites ... wie is de eigenaar?

Juridische en ethische aspecten van communiceren op sociale netwerksites
- basistekst - tekst

Hansen, B. - Hoe meer zieken, hoe meer vreugd
- powerpointpresentatie - 

tekst

Saelens, R. - het gebruik van sociale ntwerksites op het werk

tekst

Valgaeren, PJ - Sociale netwerksites juridisch bekeken
- interview - 

tekst

Afwegingen die richting geven aan je communiceren op sociale netwerksites

afweging

Checklist over (de grens tussen) persoonlijke en professionele communicatie op sociale netwerksites

checklist

Checklist over wat je kan (laten) posten op sociale netwerksites
 
 
checklist