WAT ?

Concrete tools, handvaten, kaders en inzichten over professioneel communiceren op sociale netwerksites vanuit sociaal werk. Een kritisch positieve kijk op de mogelijkheden en beperkingen van Facebook, Twitter en Linked In voor en vanuit welzijns- en zorgorganisaties. Hoewel deze kaders en voorbeelden verzameld en ontwikkeld werden in lerende netwerken die in 2015 en 2016 plaatsvonden, blijft dit materiaal inspirerend voor al wie systematisch en doelgericht sociale media wil inzetten.

 

VOOR WIE ?

Medewerkers, communicatieverantwoordelijken en beleidsvoerders van sociaal-werkorganisaties.

 

CONCREET

Een e-book

... met kerninzichten en een globaal beeld over het inschakelen van sociale netwerksites in het professioneel communiceren over zorg en welzijn via sociale netwerksites


  


Via 14 invalshoeken
vind je per thema een basistekst, checklists, filmpjes, stappenplannen, infographics, afwegingen en/of inspirerende praktijkvoorbeelden.

Aan de linkerkant van deze homepage bundelden we al deze documenten ook nog eens per soort. 

We verwijzen bovendien nog met links naar andere inspirerende sites en naar meer' literatuur.